top of page
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
נערה_סוואטשירט_ורוד.png

מיון והרשמה

ההרשמה
לתשפ"ה הסתיימה

איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png

תהליך ההרשמה והמיון

הודעת קבלה

ושיבוץ לתכנית

 

choop5.png

ראיון אישי

כי חשוב לנו להכיר אותך!

choop7.png

משימת למידה

נמשכת כשעתיים. את לא צריכה להכין או לדעת כלום מראש, רק לבוא עם ראש פתוח

choop7 copy.png

רישום ראשוני באתר

* הקבלה לתפקידי ליבה וסייבר בצה"ל ובשירות הלאומי תלויה במעבר מבחני קבלה בגופים המפעילים *

Anchor 1
choop8 copy.png

לחזרה לתפריט

לוגו מרכז חינוך בווריאציות-01.png
bottom of page