top of page
איורים שפה חדשה ממריאות-16.png

מה זה מסלול לדתיות?

מסלול ממריאות לנערות דתיות הוא מסלול ייחודי שפועל במסגרת פעילות תכנית הנערות של המרכז לחינוך סייבר. למסלול חותמת האיכות של מנהל החינוך הדתי (חמ"ד), ומטרתו לתת הכשרה מקצועית ואיכותית תוך שמירה על רוח הציונות הדתית. המסלול פונה לנערות בגילאי תיכון (י'-יב') הלומדות בחינוך הממלכתי דתי, ופותח בפניהן הזדמנות להתמיין לתפקידים טכנולוגיים משמעותיים בשירות הלאומי.

איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-22.png
איורים שפה חדשה ממריאות-14.png
איורים שפה חדשה ממריאות-11.png
איורים שפה חדשה ממריאות-02.png

מה בתכנית:

איורים שפה חדשה ממריאות-15.png
איורים שפה חדשה ממריאות-30.png

כתיבת קוד

רשתות מחשבים

האקתונים וימי שיא

מחקר בסביבת הסייבר

רכישת מיומנויות חשובות לעתיד

איורים שפה חדשה ממריאות-06.png
איורים שפה חדשה ממריאות-33.png
איורים שפה חדשה ממריאות-34.png
איורים שפה חדשה ממריאות-10.png

נפגשות מידי שבוע במשך שנתיים וחצי

4 שעות שבועיות של למידה חווייתית משותפת

צוות מיומן שמסייע בכל מה שצריך

הזדמנות להתמיין ליחידות הטכנולוגיות הנחשקות בשירות הלאומי 

מבנה התכנית:

Anchor 1
choop8 copy.png

לחזרה לתפריט

לוגו מרכז חינוך בווריאציות-01.png
bottom of page